REASUPPORT BESCHIKT OVER DE KENNIS EN ERVARING OM U TE KUNNEN HELPEN! -Carlo Spee-
driehoek
Houding

REASUPPORT

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Wanneer u klachten heeft wilt u graag beter worden. Vaak is er al het nodige door artsen, specialisten en therapeuten gedaan, echter niet altijd met het gewenste effect.

De rol van het werk op de klacht is vaak erg groot. Vooral de houdingen en bewegingen die gedaan worden maar ook aan het soort gereedschap en hulpmiddelen die wel of niet worden gebruikt. Daarom is onze aanpak erop gericht om hier veel aandacht aan te besteden. Tevens is het noodzakelijk dat de “zwakke plek” goed beschermd wordt door een sterk spiercorset. Hiervoor wordt gericht getraind. Zowel de Reactief Module als de Module Trainen op het werk zijn hier voorbeelden van.

ReaSupport heeft een jarenlange ervaring op het gebied Arbeidsre-integratie Trajecten voor zelfstandige ondernemers in het algemeen, en op agrarisch gebied in het bijzonder. Daarnaast maken ook medewerkers vanuit verschillende branches gebruik van onze kennis en activiteiten.

FOLLOW-UP

Zoals al eerder vermeld zijn onze Modules geprotocolleerde gedragsmatig gerichte fysieke trainingsprogramma’s. Het doel is om op lange termijn en duurzame gedragsverandering te realiseren. Hiervoor is vaak een andere leefstijl nodig. Omdat het erg moeilijk is om je gedrag te veranderen, is het belangrijk om gedurende langere tijd gecoached te worden, juist na de intensieve beginperiode va 13 weken. Daarom zijn er follow-up momenten na 3, 6 en 8,5 maanden na afsluiting van de intensieve trainingsfase.

Tijdens deze coachingsgesprekken wordt besproken of de voorgenomen veranderingen hebben plaatsgevonden of gehandhaafd zijn. Ook wordt er gekeken naar conditie en kracht en worden er nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode. Door deze intensieve nazorg is het effect van een kortdurend trainingsperiode op langere termijn gewaarborgd. De follow-up momenten vinden plaats op de locatie waar de Reactief Module heeft plaatsgevonden.

DOWNLOAD FOLDER
Houding